Zarząd

  • Prezes: Marcin Szymański
  • Wiceprezes: Tomasz Ciemniewski, Maciej Szurgot
  • Prezes honorowy: Ireneusz Krzysztof Walkowski
  • Sekretarz: Mirosława Wdzięczna
  • Skarbnik: Marek Kujawa
  • Członkowie: Ewelina Gońka, Dawid Graczyk
  • Komisja rewizyjna: Piotr Kwieciński, Andrzej Jacek Ciemniewski, Ireneusz Krzysztof Walkowski