Historia sportu w Brudzewie

*DZIAŁ W BUDOWIE…

*Autor: Prezes Józef Szurgot

___________________

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE – JÓZEF KISZKURNO

• W latach 30. XX wieku administrator majątku ziemskiego w Brudzewie.

• Strzelec, specjalista w strzelaniu do rzutków (trap), reprezentant Ogniwa Łódź (1949-1950), OWKS Bydgoszcz, Związkowca (1950), Kolejarza (1952-1953), Zawiszy Bydgoszcz i Legii Warszawa (kariera z przerwą wojenną 1928-1955).

• W trapie był prawdziwym mistrzem.

• 19 krotny mistrz Polski (1928-1953, brak danych archiwalnych), największe sukcesy międzynarodowe odniósł w okresie międzywojennym zdobywając trzykrotnie tytuł mistrza świata: 1931 Lwów (trap 300 ind.), 1936 Berlin (trap 300 ind. ), 1938 Praga (trap 200 drużynowy) i tytuł mistrza Europy 1931 Lwów (trap 200 indywidualnie).

• Dzięki odnoszonym sukcesom Józef Kiszkurno cieszył się dużym uznaniem wśród mieszkańców Brudzewa.

Na zdjęciach:

– powitanie Józefa Kiszkurno przed dworem w Brudzewie po powrocie z mistrzostw świata we Lwowie w 1931 roku,

– Józef Kiszkurno z żoną Józefą i synami Zbigniewem i Zygmuntem przed brudzewskim dworkiem – rządcówką,

– Uroczyste powitanie strzelca Józefa Kiszkurno po jego powrocie z Mistrzostw Świata w Berlinie w strzelaniu do rzutków. Warszawa, lipiec 1936r.

– Mistrz Świata Józef Kiszkurno otrzymuje zwycięski puchar z rąk ministra sportu III Rzeszy Hansa von Tschammera und Ostena.

___________________

PIOTR I EDWARD HEINE

Piotr i Edward Heine bardzo dobrze grali w piłkę nożną w Klubie piłkarskim „BRYGADA CZĘSTOCHOWA” założonym w 1930 r. i działającym do 1939 r. Zawodnika Edwarda Heine rozgrywającego świetny mecz w Warszawie, tuż przed II wojną światową rozpoznał kibic w obozie jenieckim i uratował mu życie, niosąc pomoc w ucieczce z obozu i w wyleczeniu z ciężkiej choroby. Po wojnie mieszkał w Brudzewie grał w drużynie siatkarskiej i pracował aż do emerytury jako główny księgowy w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Brudzewie.

___________________

LATA POWOJENNE

Po wojnie w latach 50-tych nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brudzewie, a później Liceum Ogólnokształcącego w Turku, dr Stanisław Szymański zorganizował w Brudzewie pierwszą drużynę siatkarską. Pomagali mu w tym: Jan Heine, Edward Heine i Zdzisław Wiśniewski.

Brudzewscy siatkarze uczestniczyli w rozgrywkach lokalnych, w których przeciwnikami były drużyny z Koła, Piekar k. Dobrej, Turku, Uniejowa i Władysławowa.

Na zdjęciach:

1. Pierwsza drużyna siatkarska w Brudzewie

2. Mecz siatkarski na boisku przy Szkole Podstawowej w Brudzewie mieszczącej się w byłym dworze Kurnatowskich w Brudzewie.

3. Drużyna siatkarzy brudzewskich w składzie: Zdzisław Kroszczyński, Stanisław Chłodnicki, Ireneusz Karwacki, Jan Rosicki, Jan Derucki, Edward Heine, Zdzisław Wiśniewski zdobyła trzecie miejsce w mistrzostwach LZS województwa poznańskiego w miejscowości Racot k. Leszna.

4. Boisko szkolne na terenie byłego dworu w Brudzewie. Od lewej: Józef Jastrzębski, Jan Królikowski, Zygmunt Kujawa, Henryk Fic (z piłką w ręku), Wojciech Karwacki, Jan Spych, Józef Jóźwiak, Jan Majtka.

___________________

LZS BRUDZEW

W latach 60-tych działaczami sportowymi w Brudzewie byli między innymi Tadeusz Kaszyński, Świętosław Wieczorek, Aleksander Grzegorzewski, Antoni Sakała, Jan Kokoszko, Eugeniusz Dobroszewski, Marian Spisz, Kazimierz Spławski, Tadeusz Kroszczyński, Jan Rosicki, Wacław Bolko, którzy pomimo sprzeciwów miejscowych rolników rozgrywali mecze na terenie pastwiska w Brudzewie. Szatnią dla zawodników była tak zwana „Budka” po spędzie, znajdująca się wówczas po drugiej stronie szosy. Rozgrywali mecze towarzyskie z zespołem Elektrowni „Adamów” w Turku i z zespołem piłkarskim z ulicy Kolskiej w Turku oraz z drużyną z Dobrowa, z którą trwała odwieczna rywalizacja. W latach 60. i 70. – tych na terenie gminy istniały Ludowe Zespoły Sportowe w Brudzewie, Galewie i Chrząblicach. Uczestniczyły one w rozgrywkach organizowanych na szczeblu gromadzkim i powiatu tureckiego oraz w turniejach ligi wiejskiej. LZS Brudzew został zawiązany w 1968 r. Przewodniczącym został Leszek Gajda, a skarbnikiem Krzysztof Wiśniewski. W klubie występowali m. in.: Andrzej Ciemniewski, Zdzisław Pawlak, Jan Kokoszko, Szczepan Filas, Andrzej Giszka, Józef Szurgot, Wojciech Jastrzębski, Roman Kroszczyński, Andrzej Królikowski, Grzegorz Czubak, Marek Płociński, Mikołaj Kaszyński, Marek Marciniak, Marek Królikowski, Jan Krzymieniewski, Jan Adamczyk, Andrzej Zielniewicz, Ryszard Michalski, Andrzej Walkowski. Zespół uczestniczył w rozgrywkach powiatowych klasy „C”.

Na zdjęciu mecz w Dobrowie w latach 70-tych. Wynik meczu 2:2. Fotografia zrobiona na boisku w bramce.

Od lewej stoją: Andrzej Jacek Ciemniewski, Zdzisław Pawlak, Krzysztof Wiśniewski, Jan Kokoszko, Andrzej Giszka i Józef Szurgot.

Od lewej kucają: kibic Jerzy Śliwka, Wojciech Jastrzębski, Mikołaj Kaszyński, bramkarz Marek Marciniak, Marek Królikowski i Jan Krzymieniewski.

___________________

BRUDZEWIANIE W WIĘKSZYCH KLUBACH

Zanim powstała dzisiejsza Kasztelania, niektórzy piłkarze z Gminy Brudzew reprezentowali barwy innych, większych miast. W latach 1973-1981 w Klubie piłkarskim „Olimpia Koło” grał Krzysztof Wiśniewski (zdj. 1), natomiast w latach 80-tych w Klubie piłkarskim „Górnik Zabrze” występował Dariusz Ordon (zdj. 2) – pierwszy trener drużyny „Kasztelania” Brudzew.

___________________

Powstanie Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie

1995

W okresie letnim Aleksander Grzegorzewski próbował wraz z miejscową młodzieżą zorganizować w starym miejscu, na terenach pastwiska wspólnoty gruntowej przy ulicy Piaski w Brudzewie boisko do gry w piłkę nożną. Marzył też o utworzeniu prawdziwego klubu sportowego, w którym wszyscy będą mogli realizować swoje marzenia sportowe. Swoją pasją próbował zainteresować wiele osób, m.in. Józefa Szurgota, Andrzeja Jakuba Lecha Kaszyńskiego, Piotra Karwackiego – ówczesnego sołtysa Brudzewa.

W dniu 3 grudnia 1995r. stała się rzecz dotychczas niemożliwa w Brudzewie. Walne zebranie członków Wspólnoty Gruntowej w Brudzewie podjęło na wniosek Przewodniczącego Zarządu Andrzeja Jakuba Lecha Kaszyńskiego uchwałę o przekazaniu gruntu pod budowę boiska sportowego w Brudzewie przy ul. Piaski.

Tak pierwsze zebrania wspominał Ś.P. Prezes Józef Szurgot:

„To wydarzenie pozwoliło na rozpoczęcie konkretnych działań zmierzających do powstania klubu. W połowie grudnia odbyły się dwa spotkania, z których pierwsze zostało zorganizowane przez Aleksandra Grzegorzewskiego, który przyszedł do mojego domu

wraz z Andrzejem Jackiem Ciemniewskim, Maciejem Rosiakiem, Świętosławem Wieczorkiem i Ireneuszem Dudzińskim z Cichowa w celu omówienia spraw organizacyjnych dotyczących formalnego zawiązania stowarzyszenia ,,Klub Sportowy‘’ w Brudzewie. Na kolejnym spotkaniu krąg poszerzył Jan Szafrański. W sprawy organizacyjne od samego początku zaangażowana była także moja żona Małgorzata Szurgot, dzięki której udało się doprowadzić do zebrania członków Wspólnoty Gruntowej oraz przygotowała Statut Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie. Wielkim zaangażowaniem w zwołaniu zebrania założycielskiego wykazali się Andrzej Jakub Lech Kaszyński wraz z żoną Barbarą i sołtys Piotr Karwacki”.

W dniu 28.12.1995 r. o godzinie 17.00 odbyło się w Remizie OSP zebranie założycielskie na które przybyło 25 osób.

Wniosek o rejestrację Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie złożony został w dniu 29 grudnia 1995r. w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie przez Macieja Rosiaka jednego z założycieli Klubu oraz pracownika tamtejszego urzędu.

1996

W dniu 5 stycznia 1996 klub został zarejestrowany pod poz. 99 w rejestrze stowarzyszeń kultury i sportu w Wydziale Spraw Społecznych Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Koninie.

Pierwsze Walne Zebranie Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie odbyło się 26 stycznia 1996 r. o godzinie 17.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Brudzewie, na które przybyło ponad 70 osób w tym dorośli, młodzież szkolna i pozaszkolna.

Deklarację przyjęcia w poczet członków Klubu podpisały 62 osoby i uiściły składkę członkowską. Wybrano pierwszy Zarząd Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie:

Mirosław Głąbowski – prezes

Andrzej Jacek Ciemniewski – v-ce prezes

Maciej Rosiak – sekretarz

Józef Szurgot – skarbnik

Roch Kiciński – członek

Jan Szafrański – członek

Aleksander Grzegorzewski – członek

Piotr Karwacki – członek

Zbigniew Walkowski – członek

Komisję rewizyjna stanowili:

Kazimierz Świderski – przewodniczący

Paweł Stroiwąs – członek

Stanisław Kujawa – członek

Powołano 6- sekcji sportowych, których prowadzenie podjęli:

– sekcję strzelecką – Paweł Stroiwąs

– sekcję aerobiku – Grażyna Zientara

– sekcję piłki siatkowej – Paweł Brzechwa

– sekcję piłki koszykowej – Zbigniew Walkowski

– sekcję tenisa stołowego – Mirosław Głąbowski – prezes Klubu

-sekcję biegania – Aleksander Grzegorzewski

Determinacja działaczy była tak wielka, że Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Brudzewie działający na podstawie uchwały z dnia 3.12.1995 r. Walnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej o przekazaniu części pastwiska przy ulicy Piaski na boisko sportowe, już 1.03.1996r. złożył do

Urzędu Gminy wniosek podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Andrzeja Jakuba Lecha Kaszyńskiego o zmianę celu przeznaczenia gruntu w dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzew pod

budowę bazy dla nowopowstałego Klubu Sportowego.

Następnie w tym też dniu zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki reprezentowanym przez p. Andrzeja Jakuba Lecha Kaszyńskiego, a Zarządem Gminy Brudzew reprezentowanym przez Wójta Rocha Kicińskiego w sprawie uregulowania zobowiązań Urzędu Gminy Brudzew za przejęcie działek pod rozbudowę hydroforni i partycypację Gminy w kosztach budowy stadionu

sportowego Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie przy ul. Piaski. Fakt ten był podstawą do dalszego rozwoju naszego Klubu.

___________________

Nazwa klubu

Nazwę „Kasztelania” zaproponował Ś.P. Andrzej Jakub Lech Kaszyński, który uważał, że będzie ona najwłaściwsza, ponieważ nawiązuje do historii naszej miejscowości. Z tą propozycją wystąpił już na zebraniu założycielskim, lecz nie uzyskała ona akceptacji obecnych. Dopiero przy zgłaszaniu pierwszej drużyny do rozgrywek ligowych zdecydowano, że w Brudzewie będzie funkcjonował Gminny Klub Sportowy „Kasztelania” Brudzew.

___________________

Wiadomość o powstaniu klubu rozeszła się szerokim echem i w jego szeregi wstępowali pasjonaci sportu z terenu całej gminy.

W działalność sportową zaangażowały się całe rodziny. Mężczyźni i młodzież grali w piłkę siatkowa, koszykówkę oraz tenisa stołowego, a panie ćwiczyły aerobik prowadzony przez p. Grażynę Wiśniewską-Zientara. W okresie zimowym wszystkie zajęcia odbywały się w szkole podstawowej w Brudzewie kilka razy w tygodniu. Najpopularniejszą dyscypliną sportową była siatkówka.

Zaangażowanie w działalność sportową sprawiało wówczas członkom klubu sporo radości oraz poprawiało sprawność fizyczną, powodowało powstawanie więzi koleżeńskich i towarzyskich, które były bazą do organizowania późniejszych imprez sportowo – rekreacyjnych. Po zajęciach była okazja do spotkań towarzyskich. Organizowano m. in. ogniska na terenie strzelnicy w lasku na Pisakach, co sprawiało radość towarzyszącym dzieciom.

Na temat naszej działalności pojawiły się pierwsze artykuły w prasie

lokalnej.

___________________

I BIEG KASZTELAŃSKI

Zarząd klubu postanowił, że w długi weekend majowy w dniach 1-5 maja 1996 r. Klub podejmie się organizacji pierwszej masowej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla gminnego społeczeństwa.

1 maja – zorganizowano w remizie OSP Brudzew turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Brudzew.

2 maja – w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brudzewie odbył się turniej siatkówki drużyn wiejskich z terenu Gminy.

3 maja drużyny „Old boys” i młodzież klubu, rozegrały mecz piłki nożnej.

Największą atrakcją okazał się zorganizowany w niedzielę 5 maja na boisku przy ul. Piaski – Festyn Sportowo-Rekreacyjny i „I Bieg Kasztelański”, w którym brali udział dorośli i dzieci w różnych kategoriach wiekowych.

Komandorem biegów był Józef Szurgot, który wraz z nauczycielami p. Janem Szafrańskim, Zbigniewem Walkowskim, i Krzysztofem Kabotem wytyczyli trasy biegów i zadbali o prawidłowy przebieg zawodów. Sprawny przebieg nadzorował Sędzia Główny

zawodów p. Ryszard Sowiński z Koła wraz z synem.

W biegach brały udział przedszkolaki, dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy Brudzew, młodzież, dorośli i niepełnosprawni.

Zapisy zawodników odbywały się w sekretariacie biegów, którym kierował Pan Maciej Rosiak. Bezpośrednią obsługą zajmowały się pracownice urzędu gminy i członkinie Klubu Panie: Barbara Dobroszewska, Monika Merdzińska, Grażyna Ratajczyk, Halina Krzemionka, Wioletta Stroiwąs, Jadwiga Szymczak. Wydawaniem nagród dla zwycięzców zajmowała się Pani Małgorzata Szurgot.

Zapoczątkowany wówczas Bieg Kasztelański wrósł na stałe w kalendarz imprez naszego Klubu.

___________________

TRUDNE POCZĄTKI

Festyn majowy organizowany był we współudziale z Gminnym Ośrodkiem Kultury, który od samego początku włączał się w naszą działalność. Gminny Ośrodek Kultury jednoosobowo prowadzony był przez p. Grażynę Wiśniewską – Zientara. Pani Grażyna nie mając nawet własnej siedziby potrafiła skupiać wokół siebie ludzi, którym w bezinteresowny sposób bliskie były działania kulturalne i społeczne. Było to swoiste pospolite ruszenie w organizację którego zaangażowały się całe rodziny.Motorem organizacyjnym była Małgorzata Szurgot, która szukała sponsorów, zachęcała do pomocy swoich przyjaciół Barbarę Dobroszewską, Monikę Merdzińską, koleżanki z pracy, nauczycieli, młodzież szkolną i pozaszkolną. Wielkie zaangażowanie w organizację festynu wnieśli Andrzej i Barbara Kaszyńscy oraz Piotr i Urszula Karwaccy. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w Urzędzie Gminy, a następne w naszym domu, gdzie ustalano scenariusz imprezy, szukanie sponsorów i podział zadań. Nie mieliśmy żadnej bazy sprzętowej. Jako scena posłużyły nam pożyczone od P. Henryka Szczepóły z Tarnowej przyczepy ciągnikowe, które zostały wyścielone naszymi dywanami. Zanieśliśmy na boisko z domu wszystko co się dało: stoliki i krzesła plastikowe, sprzęt turystyczny, parasole a nawet sławojkę, która pełniła funkcję Toi-Toi

Konferansjerem imprezy była Pani Grażyna Wiśniewska-Zientara wraz z Jerzym Kowalewskim. Pani Grażyna sama zajęła się nagłośnieniem, dekoracją sceny, zakupem banerów informujących o Festynie oraz o biegach Kasztelańskich, które były rozwieszone na ulicach Brudzewa i na terenie boiska.

Podczas imprezy występowały dzieci z poszczególnych szkół z terenu Gminy Brudzew, dzieci z GOK-u, Gminnego Przedszkola, a także gitarzyści Paweł Ciemniewski i Paweł Grabara oraz Martyna Łakomicka. Swoim udziałem imprezę uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewie i kapela podwórkowa Złoty Ząbek z Koła na czele z kolegą Piotrem Pruszyńskim.

Do obsługi Festynu zaangażowanych było około 70-ciu osób. Piotr Karwacki wypożyczył od Państwowej Straży Pożarnej w Turku kuchnię polową i namioty dla sekretariatu. Transportem i przewozem zajmował się własnymi środkami transportu Andrzej Jacek Ciemniewski. Specjalnie na potrzeby festynu został zabity świniak i przerobiony przez Prezesa Klubu Mirosława Głąbowskiego. Uzyskane mięso wykorzystane zostało do ugotowania grochówki, na szaszłyki oraz kiełbaski i kaszanki do grilla. Grochówkę ugotowaną w remizie przez p. Urszulę Karwacką i p. Barbarę Kaszyńską wydawały: Ewa Walkowska, Danuta Ciemniewska, Jolanta Skolimowska, Maria Włodarczyk, Maria Giszka. Grilla obsługiwał Zbigniew Opas i Piotr Skolimowski. Panie Maria Gajda i Anna Rosicka z Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew zorganizowały kiermasz książek.

Fantową loterię prowadziła młodzież: Eliza i Waldek Gadomscy wraz z ich kolegami: Agnieszką i Krzysztofem Perederii, Krystyną i Tomaszem Ciesielskimi, Waldkiem i Jolą Kuśmirek.

Gry i zabawy dla dzieci prowadziła nauczycielka p. Jadwiga Krasowska. Można było spróbować swoich sił w rzucaniu do piramidy z puszek metalowych, rzucaniu do kosza, przeciąganiu liny, czy rzucaniu lotkami do tarczy.

Bufet prowadził Grzegorz Ratajczyk i Dawid Dobroszewski.

Lody sprzedawała Anna Strzelińska z d. Marciniak, która również jako plastyczka ozdobiła pismem gotyckim regulamin biegów. Balony sprzedawał Zbigniew Synenko z Agnieszką, która została jego żoną.

Atrakcją okazała się także strzelnica sportowa którą obsługiwali: Eugeniusz Dobroszewski, Paweł Stroiwąs, Cezary Merdziński i instruktor LOK-u Jerzy Szczepański z Koła.

Atrakcją dla dzieci oraz ich rodziców była przejażdżka bryczką, którą powoził Pan Modrzejewski z Janiszewa.